KENNISBANK

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Zorg voor optimale bescherming tegen een mogelijke aantasting van het vermogen en de continuïteit van uw bedrijf met een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Onze adviseurs helpen u graag bij het vinden van de juiste verzekering, passend bij uw bedrijf tegen een scherpe premie.

Stijging schadeclaims

Het aantal schadeclaims tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toegenomen. In dit verband wordt wel gesproken van “veramerikanisering” van het aansprakelijkheidsrecht en van de opkomst van een claimcultuur. Het gaat daarbij dan zowel om een toename van het aantal als van de omvang van claims. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door wetgeving die personen en bedrijven uitgebreidere mogelijkheden biedt tot het claimen van een financiële schadeloosstelling.
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
Het is dus zeer verstandig dat u beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid voor bedrijven

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

Ook voor de ZZP’er is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een must.

Bestuurders-/commissarissenaansprakelijkheid

De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde voor vermogensschade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, als gevolg van verwijtbare fout gemaakt door het bestuur gedurende zijn zittingsperiode. Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt de juiste dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade. Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen

Werkgeversaansprakelijkheid inzake bestuurders van motorrijtuigen (WEGAM)

Deze polis dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever voor niet door een verzekering gedekte schade die zijn werknemers kunnen lijden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorrijtuig.

Milieuaansprakelijkheid

Met enige regelmaat bericht de media over asbest dat vrijkomt bij branden. Naast de kosten van de brand is er dan sprake van uitgebreide veiligheidsmaatregelen, onderzoeken en de opruiming van de asbestdeeltjes. Om nog maar niet te spreken over de kosten na de brand. Gebleken is dat veel bedrijven geen of onvoldoende dekking hebben voor het aanzienlijke milieurisico dat ze lopen. Hierdoor kan milieuschade verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfscontinuïteit.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak inplannen?

Hoe dan ook, wij laten u gewoon bepalen hoe en wanneer wij u te woord kunnen staan!

Afspreken?

Een persoonlijk en
vrijblijvend gesprek
aanvragen?

Bellen?

Liever telefonisch?
contact met ons
opnemen?

Appje sturen?

Handig en snel!
Stuur een berichtje
via WhatsApp:

Vragen?

Stel hier vragen of plan de
route naar ons kantoor
in Leeuwarden

  • Altijd 100% onafhankelijk
  • Wij nemen u al het werk uit handen

  • Wij vergelijken premies en voorwaarden

  • Uw vraagbaak bij financiële zaken

Ook uw Zelfstandige Adviseur van RegioBank in Leeuwarden

Al 100 jaar RegioBank waar u zelf bepaalt hoe uw geldzaken geregeld wordt.