NIEUWS

De bank of verzekeraar beschuldigt je van fraude: wat nu?

De bank of verzekeraar beschuldigt je van fraude: wat nu?

Wat wanneer je door een verzekeraar of bank van fraude wordt beschuldigd? Je kunt dan worden geregistreerd in een van de waarschuwingsregisters. Daardoor kan het moeilijk worden om nog een verzekering af te sluiten of een hypotheek te krijgen. Omdat de gevolgen ingrijpend zijn, mogen banken of verzekeraars je niet zomaar in zo’n register opnemen.

Beschuldigd door de verzekering

In fraudezaken gaat het om opzettelijke misleiding: je geeft bijvoorbeeld onjuiste informatie over een inbraakschade door aan de verzekeraar met de bedoeling een hogere uitkering te krijgen. Of je sluit een verzekering af en je beantwoordt de vragen van de verzekeraar niet naar waarheid met als doel om geaccepteerd te worden. Dat laatste speelt vaak bij vragen over gezondheid.

Beschuldigd door de bank

Ook fraude bij de bank komt voor. Denk bijvoorbeeld aan het opgeven van een hoger inkomen om zo een hogere hypotheek te kunnen krijgen. Of het insturen van valse facturen om geld uit het bouwdepot te ontvangen. Het fungeren als geldezel of katvanger voor anderen (je betaalrekening laten gebruiken voor criminele transacties) wordt eveneens gezien als bancaire fraude.

Register van fraudeurs

Banken en verzekeraars hebben interne en externe waarschuwingsregisters opgezet om plegers van fraude in vast te leggen. Het interne waarschuwingssysteem is het systeem van één concern en dat is niet te raadplegen door andere financiële instellingen. Het externe waarschuwingssysteem kan wél door andere instellingen worden ingezien, voor een periode van maximaal acht jaar. En dat kan betekenen dat het afsluiten van een verzekering of bancaire dienst heel moeilijk kan worden.

Daarom zijn er strenge eisen gesteld, voor dat een concern je mag opnemen in het externe register. Er moet bijvoorbeeld voldoende aangetoond zijn dat er sprake is van fraude. De bank of verzekeraar moet bewijzen aanleveren. Ook moet de bank of verzekeraar een belangenafweging maken en steeds beoordelen of een lichtere maatregel niet volstaat. Bovendien moeten zij de lengte van de registratietermijn beargumenteren en mogen ze niet standaard acht jaar opleggen.

Andere maatregelen

Naast het opnemen van je gegevens in waarschuwingsregisters, kan de bank of verzekeraar nog andere maatregelen treffen in geval van fraude. Zoals het opzeggen van de verzekering/rekening, het afwijzen van de schadeclaim, het doen van aangifte bij de politie of het terugvorderen van onderzoekskosten die zijn gemaakt. Dat kan afhankelijk van het type verzekering heel ingrijpend zijn. Stel je voor dat je arbeidsongeschiktheidsverzekering niet uitkeert omdat jij verzwegen hebt dat je in het verleden al behandeld bent voor rugklachten. Lees hier meer.

Onterecht beschuldigd? Maak bezwaar

Vind je de beschuldiging onterecht, dan kun je tegen de registratie schriftelijk bezwaar maken bij de bank of verzekeraar. Je moet dan aannemelijk kunnen maken waarom de registratie onterecht is. Ook kun je bezwaar maken tegen de lengte van de registratie. Kom je er niet uit met de bank of verzekeraar? Dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Lees hier hoe zij met deze zaken omgaan.

Tips

Twijfel je bij het aanvragen van een verzekering over een bepaalde vraag, bijvoorbeeld een vraag over je gezondheid? Raadpleeg dan één van onze adviseurs.

Ben je onterecht opgenomen in een van de registers en wil je daar bezwaar tegen maken? Ook hier kunnen onze adviseurs je bij begeleiden

Is een opgelegde maatregel in jouw ogen voor jouw situatie erg onredelijk? Dan kan je adviseur je helpen om bijvoorbeeld een heroverweging aan te vragen.

beschuldigd van fraude
Nieuwsgierig geworden?

Hoe dan ook, wij laten u gewoon bepalen hoe en wanneer wij u te woord kunnen staan!

Afspreken?

Een persoonlijk en
vrijblijvend gesprek
aanvragen?

Bellen?

Liever telefonisch?
contact met ons
opnemen?

Appje sturen?

Handig en snel!
Stuur een berichtje
via WhatsApp:

Vragen?

Stel hier vragen of plan de
route naar ons kantoor
in Leeuwarden

  • Altijd 100% onafhankelijk
  • Wij nemen u al het werk uit handen

  • Wij vergelijken premies en voorwaarden

  • Uw vraagbaak bij financiële zaken

Ook uw Zelfstandige Adviseur van RegioBank in Leeuwarden

Al 100 jaar RegioBank waar u zelf bepaalt hoe uw geldzaken geregeld wordt.